Woningbezitter Kansen Advies

In een  eerste gesprek wordt duidelijk hoe je verder zou willen leven in je woning en wat daarvoor nodig is. Stuur de basisgegevens van jouw woning, waaronder je adres, foto’s, een plattegrond (bijvoorbeeld maten op een zelfgemaakt ruitjespapier) door en er wordt snel een afspraak met je gemaakt voor het eerste gesprek.

Op basis van dat gesprek wordt een Woningbezitter Kansen Advies (WKA) opgesteld en met je besproken. Dit woonplan-advies geeft een houvast of en hoe je verder wilt gaan (of je wilt blijven wonen waar je woont of dat je met de verkoop van je woning start).

In dit Woningbezitter Kansen Advies krijg je een basisgesprek van 1,5 uur en 1 uitgewerkt advies. In vervolg daarop kun je dan natuurlijk nog een Woningbezitter Volledig Advies aanvragen. De kosten van het Woningbezitter Kansen Advies worden dan verrekend met de WVA- kosten. We gaan aan de slag na ontvangst van de stukken en je opdrachtbevestiging.

Foto door Kaboompics .com via Pexels